Clarice M.D. Gargard (1988) is journalist, NRC-columnist en programmamaker. Zij werkte o.a. voor BNNVARA, AT5, Vogue en de Correspondent. Daarnaast zet zij zich als social advocate in voor de samenleving. In 2019 is zij de Nederlandse VN-Vrouwenvertegenwoordiger en zal zij speechen over vrouwenrechten tijdens de Algemene vergadering van de VN.

In 2019 komen ook haar documentaire Daddy and the Warlord (regisseur Shamira Raphaela) en boek Drakendochter (Arbeiderspers) over haar familieachtergrond en de Liberiaanse burgeroorlogenuit.

Clarice is een allround mediamaker die middels haar werk onderbelichte realiteiten en  perspectieven toont. Vanwege haar Afro-Europese en Amerikaanse achtergrond heeft ze een brede kijk op de maatschappij. Als social advocate vertegenwoordigt zij het hedendaags inclusief feministisch dat staat voor emancipatie op maat en een gelijkwaardige en duurzame wereld.

English

Clarice M.D. Gargard (1988) is a journalist, NRC columnist and program maker. She worked for BNNVARA, AT5, Vogue and the Correspondent. In addition, she is a social advocate. In 2019 she is the Dutch UN Women Representative and will speech about women’s rights at the UN General Assembly.

In 2019 her documentary Daddy and the Warlord (director Shamira Raphaela) and book Daughter of Dragons (Arbeiderspers) will also be published, about her family history and the Liberian civil wars.

Clarice is an all-round media maker who showcases underexposed realities and perspectives through her work. Because of her Afro-European and American background, she has a broad view on society. As a social advocate she represents the contemporary, inclusive feminism, that stands for customized emancipation and an equal and sustainable world.